Дом ученика “Карађорђе”

ИСТОРИЈАТ

Објекат Р.Ј. ”Карађорђе” је једини објекат који је наменски грађен као дом ученика. Саграђен је 1952. год. у исто време кад и Геодетска школа (која је била јединствена у бившој Југославији) и функционисао је у склопу школе до 1962. год. Од тада самостално функционише до интеграције 1988. год када постаје део Дома ученика средњих школа Београд.
Од 2013 – 2015. вршена је реконструкција и надградња Дома. Данас је овај Дом модеран, савремен и објекат прилагођен ученицима и њиховим потребама.

Дом под истим условима прима ученике свих средњих школа, а претежно ученике Медицинске, Геодетске, Архитектонске школе, Гимназије…

Кроз програмске циљеве и задатке у Дому се обезбеђује васпитни рад, повољни услови за здрав и хигијенски живот ученика, правилна и разноврсна исхрана и безбедност ученика и објекта.
Родитељску, социјалну и психолошку бригу о ученицима воде васпитачи. Има их 14 и сви су високообразовани. Најважнији сегмент васпитног рада васпитача огледа се у праћењу школске успешности, стварању услова за учење, помоћ при учењу, неговању и јачању мотивације за позив за који су се ученици определили ( што показује и висока пролазност успеха наших ученика у школи). Васпитачи су велики ослонац у адаптацији ученика у Дому и ван Дома, у личним кризама, странпутицама и недоумицама кроз које ученици често пролазе.

У процесу васпитног рада предњачи успешно неговање културних вечито важећих моралних норми и духовних вредности. Слободно време наших ученика је за васпитни рад велика вредност. Креира се у свим димензијама, не пре свега као одмор, већ и као продужетак активности које причињавају и стваралачко задовољство.

Слободно време ученици испуњавају у Дому према својим склоностима и жељама кроз програмски понуђене садржаје. Испуњење слободног времена ученика се остварује кроз активно и добровољно учешће ученика у секцијама које пружају ученицима могућности да проживе што боље и хумано богату разноликост слободног времена. Богат садржај рада секција хронолошки бележе чланови новинарске секције и то остаје као траг у домским новинама “ Наша реч” .

ГАЛЕРИЈА

ВАСПИТНИ РАД

Васпитни рад у дому “Карађорђе” је осмишљен, свесно планиран, програмиран и систематски организован. У складу са педагошким стандардима и нормативима обезбеђене су све неопходне претпоставке за остваривање тих програма – простор, опрема, учила, дидактички материјали.
Стручно оспособљен кадар у Дому чини основну претпоставку да ће боравак ученика у Дому бити пре свега сигуран по питању безбедности и здравља ученика , а да ће поред тога имати и сталну васпитно-образовну подршку.

Васпитачи,стручни сарадник и управник делују као тим почев од доласка ученика у Дом и првог сусрета са новом средином- подршка адаптацији, преко инструктивне помоћи у учењу и континуиране сарадње са школама и родитељима, до подстицаја целокупног развоју личности ученика.

У Дому је запослено 14 васпитача различитих образовних профила:

Управник: Марина Станковић, дипл. педагог

Стручни сарадник: Данијела Илић, дипломирани педагог

Као колективни облик живљења, Дом пружа могућности за различите социјалне интеракције што уз сталну подршку васпитача пружа потпору квалитетној социјализацији младих. Поред индивидуалног рада васпитача са ученицима, групних састанака, радионица и бројних других активности, ученици су у прилици да се у складу са својим интересовањима укључе у рад следећих секција:

Библиотека, литерарно-новинарска секција, ликовна секција, бонтон клуб, здравствена секција, сарадња са програмском службом , плес, стони тенис, стрељаштво, одбојка, фудбал, шах, пливање, кошарка, пикадо,фото секција.

Педагошка клима која влада у дому, атмосфера сталне васпитне бриге о ученику и његовим потребама, обезбеђује им ненаметљиво формирање културних, хигијенских и радних навика. У Дому постоје Кућни ред и правила понашања којих су ученици дужни да се придржавају.

РЈ Карађорђе 360°

КОНТАКТ

РЈ “Карађорђе”
ул. Радоја Домановића бр.27, 11000 Београд
тел. 011/2411 961, 011/2411 865
зборница: 011/7154 051
управница: Maрина Станковић, дипл. педагог
e-mail: karadjordje@dombeograd.rs