Дом ученика “Змај”

ИСТОРИЈАТ

У објекту РЈ “Змај” од самог оснивања 1963. године, смештени су ученици. Реновирање дома обављено је: 1998. и 2003.године. Корисна површина овог објекта је 1.750 м2. Дом се налази у самом центру Земуна, у непосредној близини СЦ “ПИНКИ” и Градског парка, недалеко од камерне опере “МАДЛЕНИЈАНУМ” и хотела “ЈУГОСЛАВИЈА”.

Дом под истим условима прима ученике свих средњих школа: Медицинска школа „Надежда Петровић“, Саобраћајно техничка Земун, Графичка, Музичка школа „Коста Манојловић“’, Правно-биро техничка школа „Димитрје Давидовић“, Политехничка школа, Машинско техничка „Змај“’, Електротехничка школа „Земун“’, Гимназија…Кроз програмске циљеве и задатке у Дому се обезбеђује васпитни рад, повољни услови за здрав и хигијенски живот ученика, правилна и разноврсна исхрана и безбедност ученика и објекта.

Родитељску, социјалну и психолошку бригу о ученицима воде васпитачи. Има их 9 и сви су високообразовани. Најважнији сегмент васпитног рада васпитача огледа се у бризи за школу, за успех у школи, стварању услова за учење, помоћ при учењу, неговању и јачању мотивације за позив за који су се ученици определили ( што показује и висока пролазност успеха наших ученика у школи). Васпитачи су велики ослонац у адаптацији ученика у Дому и ван Дома, у личним кризама, странпутицама и недоумицама кроз које ученици често пролазе.

У процесу васпитног рада предњачи успешно неговање културних вечито важећих моралних норми и духовних вредности. Слободно време наших ученика је за васпитни рад велика вредност. Креира се у свим димензијама, не пре свега као одмор, већ и као продужетак активности које причињавају и стваралачко задовољство.

Слободно време ученици испуњавају у Дому према својим склоностима и жељама кроз програмски понуђене садржаје. Испуњење слободног времена ученика се остварује кроз активно и добровољно учешће ученика у секцијама које пружају ученицима могућности да проживе што боље и хумано богату разноликост слободног времена.

ГАЛЕРИЈА

ВАСПИТНИ РАД

Управник, 9 васпитача и стручни сарадник – психолог остварују васпитно-образовну делатност у Дому “Змај”.
Васпитни рад у дому се одвија унутар 9 васпитних група, за које су одговорни васпитачи.
Управник: Бранка Дамјановић, мастер шпанског језика
Стручни сарадник: Јелена Вицо, дипломирани психолог
Васпитним радом унутар групе, тежи се остварењу подстицајног, креативног и сарадничког односа међу ученицима и њиховим васпитачима како би се сваком ученику омогућио оптимални индивидуални напредак и одрастање у самоостварену и задовољну особу.
Васпитачи обављају све стручно – педагошке послове везане за ученике васпитне групе, планирају, организују и реализују васпитни рад. У центру пажње је ученик као слободна личност којој организованим васпитним радом помажемо да што боље упозна себе и друге, да спознаје и развија личне компетенције, стекне социјална сазнања и да што успешније заврши школовање и оствари и друге циљеве.

Васпитачи помажу ученицима у адаптацији на нову средину, надзиру и усмеравају учење, прате редовност похађања школе, саветују, мотивишу и храбре, обезбеђују атрактивне могућности за провођење слободног времена.

СМЕШТАЈ

Дом је мешовитог типа и има смештајни капацитет за 200 корисника: у 2 апартмана по четири кревета, у 24 четворокреветне и 16 шестокреветних соба (100 девојчица и 100 дечака).

 

ТИП СОБЕ БРОЈ КРЕВЕТА УКУПНО
 апартман 2 4 8
1/4 24 96
1/6 16 96

Под истим условима прима ученике који похађају средње школе, а не живе у месту школовања. У непосредном окружењу дома су: Медицинска школа ”Надежда Петровић”, Саобраћајно техничка Земун, Графичка, Музичка ”Коста Манојловић”, Правно-биро техничка школа ”Димитрије Давидовић”, Политехничка школа, Машинско техничка ”Змај”, Електротехничка школа ”Земун”…Ученицима су на располагању 3 учионице, интернет учионица, библиотека са читаоницом, сликарски атеље, ТВ сала са пратећом аудио и видео опремом, свечана сала са 80 места…

За одвијање спортско рекреативних  активности, ученицима је на располагању клуб  и спортски терен за мале спортове у кругу дома.

Комплетан објекат је под видео надзором.

Дом располаже савремено опремљеном кухињом са трпезаријом. Трпезарија је капацитета 48 места, у којој је обезбеђена разноврсна и квалитетна исхрана ученика.

РЈ Змај 360°

КОНТАКТ

РЈ “Змај”
ул. Александра Дубчека бр. 1, 11000 Београд
Тел.: 011/21 93 608; 011/3167 022
Управница: Бранка Дамјановић, проф. шпанског језика
e-mail: zmaj@dombeograd.rs