min logo

Библиотека

Karadjordje 075

Библиотека Дома ученика средњих школа у Београду званично је отпочела са радом 2002. године. Ове године обележава јубилеј десет година постојања. Библиотеку чини централна библиотека „Петар Драпшин“ и четири огранка: „Алекса Дејовић“, „Карађорђе“, „Стеван Чоловић“ и „Змај“. Библиотека поседује 9029 библиотечких јединица. Структура књижног фонда је разноврсна и обухвата: лектиру, антологије, речнике, енциклопедије, лексиконе, монографије, белетристику, као и стручну литературу из области лингвистике и књижевности, религије, психологије, педагогије , историје, уметности.
Рад Библиотеке се одвија у складу са Законом о библиотечкој делатности, а од самог оснивања сарађује са Библиотеком града Београда и Одељењем за унапређивање и развој библиотечке делатности. Извршена је аутоматизација целокупног књижног фонда у програму „ Б ++ “. Библиотекар и васпитачи задужени за рад библиотеке у огранцима, планирају, уређују и организују рад библиотечке секције.
Друштво школских библиотекара Србије поводом Међународног дана школских библиотекара је 24.10.2011. године Библиотеци Дома ученика средњих школа у Београду доделило награду „ Мина Караџић“ у категорији за најбољу средњошколску библиотеку у 2010/11. години.

 Библиотека  Библиотека  Библиотека  Библиотека  

Дом ученика средњих школа Београд