ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

Дом ученика "Алекса Дејовић" 


 

РЈ "Алекса Дејовић"

ул. Хајдук Станка бр.2, 11000 Београд

тел.: 011/2404 234

управник: Миодраг Гаћеша

e-mail:dom.dejovic@sbb.rs

 

ИСТОРИЈАТ

 

Објекат РЈ ''Алекса Дејовић'' је саграђен 1948. год. у исто време кад и Грађевинска школа (која је била јединствена у бившој Југославији) и функционисао је у склопу школе до 1988. године, када постаје део Дома ученика средњих школа Београд. Реновиран је 1980/81. школске године и 2008. године.

 

Дом под истим условима прима ученике свих средњих школа, а претежно  ученике Грађевинске, Медицинске, Геодетске, Архитектонске школе, Гимназије, ФФШ...

 

Кроз програмске циљеве и задатке у Дому се обезбеђује васпитни рад, повољни услови за здрав и хигијенски живот ученика, правилна  и разноврсна исхрана и безбедност  ученика и објекта.

 

Родитељску, социјалну и психолошку бригу о ученицима воде васпитачи. Има их 13 и сви су високообразовани. Најважнији сегмент васпитног рада васпитача огледа се у бризи за школу, за успех у школи, стварању услова за учење, помоћ при учењу, неговању и јачању мотивације за позив за који су се ученици определили ( што показује и висока пролазност успеха наших  ученика у школи). Васпитачи су велики ослонац у адаптацији ученика у Дому и ван Дома, у личним кризама, странпутицама и недоумицама кроз које ученици често пролазе.

 

У процесу васпитног рада предњачи успешно неговање културних вечито важећих моралних норми и духовних вредности. Слободно време наших ученика је за васпитни рад велика вредност. Креира се у свим димензијама, не пре свега као одмор, већ и као продужетак активности које причињавају и стваралачко задовољство.

 

Слободно време ученици испуњавају у Дому према својим склоностима и жељама кроз програмски понуђене садржаје. Испуњење слободног времена ученика се остварује кроз активно и добровољно учешће ученика у секцијама које пружају ученицима могућности да проживе што боље и хумано богату разноликост слободног времена. Богат садржај рада секција хронолошки бележе чланови литерарне и ликовне секције и то остаје  као траг  у домским новинама "Ђачко доба".