ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

Васпитни рад


 

Ученичким домом „Алекса Дејовић“ руководи управник уз помоћ 13 високообразованих васпитача и стручних сарадника (педагога и специјалног педагога).

 

Управник: Миодраг Гаћеша

 

Стручни сарадник: Марина Костић, дипломирани педагог

 

 

 

*  *  *

 

 

Васпитачи у сарадњи са стручним сарадницима раде на остваривању главних циљева и задатака сваке од наведених области.
 
        У области учења васпитачи имају двојаку улогу: организациону и инструктивну, а у складу са улогама и задатке:
 
 • Обезбеђивање оптималних услова за учење
 • Организовано учење (обавезни часови учења)
 • Упознавање ученика са методама и техникама успешног учења
 • Стално подстицање мотивације
 • Континуирано праћење тока и ефеката учења
 • Анализа успеха/неуспеха (појединачно и на нивоу васпитне групе)
 • Праћење напредовања ученика у развијању личне компетентности
 

У области развијања личности и социјалних сазнања основни циљ је развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности која поштује себе и друге, а васпитач тај циљ реализује кроз задатке:

 • Помоћ у процесу адаптације ученика и подстицање социјалне интеракције
 • Подстицање код ученика развоја свести о себи
 • Помоћ ученицима у изналажењу оптималних стратегија у решавању личних проблема
 • Посредовање (помоћ) у стицању социјалних сазнања и унапређивање социјалних односа
 • Развијање комуникативних компетенција ученика

 

У области васпитања за слободно време руководимо се основним циљем, а то је оспособљавање ученика да своје слободно време испуњавају на основу својих потреба, жеља и интересовања, те да слободно време не буде „изгубљено“.