ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014


 

 

 

 

Предмет јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда

Радови на санацији дела крова и димњака

дома ''Алекса Дејовић'' и ''стручних служби''

ДУ-ЈНМВ-27/14

18.01.2014. до

10:30 часова

Рачунари и рачунарска опрема

ДУ-ЈНМВ-26/14

12.11.2014. до

10:30 часова

Ски-опрема за реализацију рекреативне наставе у ученичком дому на Копаонику

ДУ-ЈНМВ-25/14

07.11.2014. до

10 часова

Текуће поправке и одржавање електричних уређаја и апарата у домовима

ДУ-ЈНМВ-23/14

08.10.2014. до

10 часова

Контрола микробиолошке исправности намирница, брисева и квалитета оброка

ДУ-ЈНМВ-24/14

07.10.2014. до

10 часова

Превоз ученика и других корисника услуга до објекта дома на Копаонику и осталих дестинација на основу плана програмске службе

ДУ-ЈНМВ-22/14

24.09.2014. до

10 часова

Додатни непредвиђени радови на санацији и адаптацији дела кровног покривача, димњака и поткровне конструкције дома на Копаонику

ДУ-ЈНР-12/14

12.09.2014. до

11 часова

Текуће поправке и одржавање електричних инсталација

ДУ-ЈНМВ 21/14

05.09.2014. до

10 часова

Замена дотрајале водоводне цеви, израда прикључка на водоводну мрежу и реконструкција дела хидрантске мреже у РЈ ''Змај'' у Земуну и РЈ ''Београд-Машинац'' на Копаонику

ДУ-ЈНМВ-20/14

26.08.2014. до

10 часова

Радови на санацији дела фасаде ученичког дома ''Петар Драпшин'' у Београду

ДУ-ЈНР-11/14

22.04.2014. до

10 часова

Правни послови на легализацији и укњижби објекта ученичког дома на Копаонику и домова ''Змај'' - Земун и ''Алекса Дејовић'' у Београду

ДУ-ЈНМВ-19/14

08.08.2014. до

10 часова

Радна и заштитна одећа и обућа за запослене

ДУ-ЈНМВ-18/14

06.08.2014. до

10 часова

Чишћење и одржавање кухињских парохватача

ДУ-ЈНМВ-17/14

31.07.2014. до

10 часова

Уградни елементи за опремање кухињско-трпезаријског простора

ДУ-ЈНМВ-16/14

29.07.2014. до 10 часова

Радови на изради система соларног грејања санитарне воде у ученичком дому ''Петар Драпшин''-Београд, Краља Петра 83 и израда дела инсталација за спречавања прегревања на постојећим системима соларног грејања у домовима ''Змај'' и ''Стеван Чоловић'' у Београду

ДУ-ЈНР-10/14

24.07.2014. до

10 часова

Поправка и одржавање намештаја

ДУ-ЈНМВ-15/14

27.06.2014. до

10 часова

Санација и адаптација крова и таванског простора ученичког дома

''Алекса Дејовић''

ДУ-ЈНР-06/14

07.07.2014. до

10 часова

Уље за ложење

ДУ-ЈНД-09/14

04.07.2014. до

10 часова

Молерски радови на кречењу и фарбању ученичких домова

ДУ-ЈНМВ-14/14

10.06.2014. до

10 часова

Стручни надзор над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова, на доградњи и адаптацији РЈ ''Карађорђе'' у Београду

ДУ-ЈНМВ-12/14

04.06.2014. до

10 часова

Текуће поправке и одржавање водовода и канализације - санација купатила у дому на Копаонику

ДУ-ЈНМВ-13/14

05.06.2014. до

10 часова

Радови на санацији и адаптацији дела кровног покривача, димњака, поткровне конструкције и замене дела фасадне столарије ученичког дома на Копаонику

ДУ-ЈНР-08/14

20.06.2014. до

10 часова

Намештај за ученичке домове

ДУ-ЈНД-07/14

18.06.2014. до

10 часова

Услуге мобилне телефоније

ДУ-ЈНМВ-11/14

15.05.2014. до

10 часова

Поправка и одржавање електричних уређаја и апарата

ДУ-ЈНМВ-10/14

22.04.2014. до

10 часова

Радови на санацији вешернице, магацина и техничких просторија ученичког дома ''Змај'' - Земун, ул. Александра Дубчека 1

ДУ-ЈНМВ-09/14

10.04.2014. до

10 часова

Поправке и одржавање опреме и инсталација централног грејања

ДУ-ЈНМВ-08/14

09.04.2014. до

10 часова

Кухињске машине за прање посуђа и подова

ДУ-ЈНД-05/14

25.04.2014. до

10 часова

Чишћење и одржавање кухињских парохватача, димњака и котлова

ДУ-ЈНМВ-07/14

31.03.2014. до

10 часова

Намирнице за исхрану ученика - преговарачки поступак

ДУ-ЈНДпр-04/14

21.03.2014. до 

9 часова

Услуге регрутовања кадрова преко омладинске задруге

ДУ-ЈНМВ-06/14

14.03.2014. до

10 часова

Стручни надзор над извођењем радова

ДУ-ЈНМВ-05/14

06.03.2014. до

10 часова

Потрошни материјали, резервни делови и алати за текуће одржавање објеката, опреме и уређаја ученичких домова

ДУ-ЈНМВ-04/14

27.01.2014. до

11 часова

Набавка горива за моторна возила путем дебитне картице

ДУ-ЈНМВ-03/14

20.01.2014. до 11 часова

Средства и прибори за одржавање хигијене

ДУ-ЈНД-03/14

29.01.2014. до 10 часова

Канцеларијски материјал

ДУ-ЈНМВ-02/14

08.01.2014. до 11 часова

Намирнице за исхрану ученика

ДУ-ЈНД-02/14

20.01.2014. до 09 часова

Услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције

ДУ-ЈНМВ-01/14

03.01.2014. до 11 часова

Електрична енергија за потпуно снабдевање

ДУ-ЈНД-01/14

13.01.2014. до 11 часова