ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015


 

 

 

 

Предмет јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда

Израда пројеката

ДУ-ЈНМВ-21/15

14.12.2015. до 10 часова

Електрична енергија

ДУ-ЈНД-01/16

28.12.2015. до 11 часова

Постељина, јастуци и столњаци

ДУ-ЈНМВ-20/15

16.11.2015. до 10 часова

Канцеларијски намештај

ДУ-ЈНД-16/15

03.12.2015. до 10 часова

Поправке и одржавање кухињских електричних уређаја и апарата

ДУ-ЈНМВ-19/15

04.11.2015 до 10 часова

Радови на уређењу дворишта ученичког дома "Карађорђе" у Београду

ДУ-ЈНМВ-18/15

03.11.2015. до 10 часова

Превоз ученика и осталих корисника у дом на Копаонику и другим планираним релацијама

ДУ-ЈНМВ-16/15

15.10.2015. до 10 часова

Радна и заштитна одећа и обућа за запослене

ДУ-ЈНМВ-17/15

08.10.2015. до 10 часова

Намештај за ученичке домове

ДУ-ЈНМВ-15/15


18.09.2015. до 10 часова

Канцеларијски материјал

ДУ-ЈНМВ-14/15

17.09.2015. до 10 часова

Услуге чишћења и одржавања кухињских парохватача, димњака и котлова

ДУ-ЈНМВ-13/15

12.08.2015. до 10 часова

Кухињске машине и опрема за припрему, чување и послуживање хране у ученичким домовима

ДУ-ЈНД-15/15

05.08.2015.

до

10 часова

Контрола микробиолошке исправности намирница, брисева и квалитета оброка

ДУ-ЈНМВ-12/15

23.06.2015. до   10 часова

Уље за ложење

ДУ-ЈНД-14/15

09.07.2015. до   10 часова

Молерски радови на кречењу и фарбању ученичких домова

ДУ-ЈНР-13/15

02.07.2015. до   10 часова

Услуге фиксне и мобилне телефоније

ДУ-ЈНМВ-11/15

05.06.2015. до 12:30 часова

Радови на санацији и адаптацији купатила ученичког дома ''Алекса Дејовић''

ДУ-ЈНР-12/15

24.06.2015. до

10 часова

Радови на санацији и адаптацији крова и таванског простора ученичког дома ''Алекса Дејовић''

ДУ-ЈНР-11/15

04.06.2015. до

10 часова

Израда пројеката постојећих стања, главних пројеката санација и реконструкција домова ученика средњих школа и пројеката изведеног стања дома ''Карађорђе'' у Београду

ДУ-ЈНМВ-09/15

04.05.2015. до

9 часова

Хлеб и пекарски производи за дом на Копаонику

ДУ-ЈНД-10/15

18.05.2015. до

10 часова

Алати

ДУ-ЈНМВ-10/15

23.04.2015. до

10 часова

Радови на замени дела кровног покривача и санацији поткровне конструкције ученичког дома на Копаонику

ДУ-ЈНР-09/15

11.05.2015. до  10 часова

Радови на санацији и адаптацији просторија за друштвене активности ученичког дома ''Петар Драпшин'' и дела помоћних просторија ученичког дома ''Змај''

ДУ-ЈНР-08/15

04.05.2015. до  10 часова

Текуће поправке и одржавање централног грејања

ДУ-ЈНМВ-08/15

03.04.2015. до  10 часова

Радови на санацији и адаптацији фасаде, проходне равне терасе и дворишног платоа ученичког дома „Петар Драпшин“ ДУ-ЈНР-07/15

22.04.2015. до  10 часова

Поправке и одржавање кухињских електричних уређаја и апарата

ДУ-ЈНМВ-07/15

26.03.2015. до  10 часова

Конзервисане месне прерађевине

ДУ-ЈНДпр-06/15

20.03.2015. до  10 часова

Потрошни материјали, резервни делови и алати

ДУ-ЈНМВ-06/15

18.03.2015. до  10 часова

Осигурање имовине, запослених и возила

ДУ-ЈНМВ-05/15

05.03.2015. до

10 часова

Услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције

ДУ-ЈНМВ-02/15

29.01.2015. до

9 часова

Набавка горива за моторна возила коришћењем

дебитне картице

ДУ-ЈНМВ-04/15

29.01.2015. до  11 часова

Услуга транспорта, складиштења и чувања намештаја и демонтаже/монтаже, транспорта, складиштења и чувања технолошке опреме ученичког дома ''Карађорђе'' - Београд

ДУ-ЈНМВ-03/15

21.01.2015. до

10 часова

Животне намирнице, прехрамбени производи и роба широке потрошње

ДУ-ЈНД-04/15

28.01.2015. до

10 часова

Намирнице и пића за дом на Копаонику

ДУ-ЈНД-05/15

30.01.2015. до

10 часова

Канцеларијски материјал

ДУ-ЈНМВ-01/15

08.01.2015. до

10 часова

Месо, месне прерађевине и јаја

ДУ-ЈНД-02/15

26.01.2015. до

10 часова

Средства за одржавање хигијене

ДУ-ЈНД-03/15

27.01.2015. до

10 часова

Електрична енергија за потпуно снабдевање

ДУ-ЈНД-01/15

05.01.2015. до

11 часова