ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

Дом ученика "Карађорђе"


РЈ "Карађорђе"

ул. Радоја Домановића бр.27, 11000 Београд

тел. 011/2411 961, 011/2411 865

зборница: 011/7154 051

управница: Maрина Станковић

e-mail:karadjordje@dombeograd.rs

 

 

 

ИСТОРИЈАТ


Објекат Р.Ј. ''Карађорђе'' је једини објекат који је наменски грађен као дом ученика. Саграђен је 1952. год. у исто време кад и Геодетска школа (која је била јединствена у бившој Југославији) и функционисао је у склопу школе до 1962. год. Од тада самостално функционише до интеграције 1988. год када постаје део Дома ученика средњих школа Београд.

 

Од 2013 - 2015. вршена је реконструкција и надградња Дома. Данас је овај Дом модеран, савремен и објекат прилагођен ученицима и њиховим потребама.

 

Дом под истим условима прима ученике свих средњих школа, а претежно ученике Медицинске, Геодетске, Архитектонске школе, Гимназије...

 

Кроз програмске циљеве и задатке у Дому се обезбеђује васпитни рад, повољни услови за здрав и хигијенски живот ученика, правилна и разноврсна исхрана и безбедност ученика и објекта.

 

Родитељску, социјалну и психолошку бригу о ученицима воде васпитачи. Има их 14 и сви су високообразовани. Најважнији сегмент васпитног рада васпитача огледа се у праћењу школске успешности, стварању услова за учење, помоћ при учењу, неговању и јачању мотивације за позив за који су се ученици определили ( што показује и висока пролазност успеха наших ученика у школи). Васпитачи су велики ослонац у адаптацији ученика у Дому и ван Дома, у личним кризама, странпутицама и недоумицама кроз које ученици често пролазе.

 

У процесу васпитног рада предњачи успешно неговање културних вечито важећих моралних норми и духовних вредности. Слободно време наших ученика је за васпитни рад велика вредност. Креира се у свим димензијама, не пре свега као одмор, већ и као продужетак активности које причињавају и стваралачко задовољство.

 

Слободно време ученици испуњавају у Дому према својим склоностима и жељама кроз програмски понуђене садржаје. Испуњење слободног времена ученика се остварује кроз активно и добровољно учешће ученика у секцијама које пружају ученицима могућности да проживе што боље и хумано богату разноликост слободног времена. Богат садржај рада секција хронолошки бележе чланови новинарске секције и то остаје као траг у домским новинама “ Наша реч” .