ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

 

Васпитни рад


 

Васпитни рад у дому "Карађорђе" је осмишљен, свесно планиран, програмиран и систематски организован. У складу са педагошким стандардима и нормативима обезбеђене су све неопходне претпоставке за остваривање тих програма - простор, опрема, учила, дидактички материјали.
 
Стручно оспособљен кадар, који чини 13 васпитача, стручни сарадник-педагог, управник и техничко особље, представљају основну претпоставку да ће боравак ученика у Дому бити у њиховом интересу физичког и менталног здравља и развоја.

 

Управник: Марина Станковић, дипл. педагог

 

Стручни сарадник: Данијела Илић, дипломирани педагог

 

Као колективни облик живљења, Дом чини заједницу како ученика, тако и ученика и васпитача, као основу за социјализацију младих. Разноврсне активности које су погодне за самостално, добровољно и ненаметнуто стварање социјалних односа, реализују се у оквиру великог броја секција и слободних активности ученика.
 
Педагошка клима која влада у дому, атмосфера сталне васпитне бриге о ученику и његовим потребама, обезбеђује им ненаметљиво формирање културних, хигијенских и радних навика. У Дому постоје правила понашања и Кућни ред којих су ученици дужни да се придржавају.
 
Читав систем радних активности, заједничког рада и узајамне помоћи формира код ученика радне навике и смисао за тимски рад.