ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

Конкурс 2017/18

29.06.2017

ДОПУНСКО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 ГОДИНУ


У складу са чланом 4. Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2017/2018. годину, кандидати приликом пријављивања на конкурс, подносе Дому ученика средњих школа конкурсну документацију (оригинал документа или оверене копије).

Оверене копије прихватаће се уколико су оверене код нотара односно јавних бележника или судова на подручјима на којима нема јавних бележника, или оверене од стране школе која је издала јавну исправу (сведочанство), или подношењем оригинала на увид са копијом докумената на којем ће Комисија констатовати да је извршен увид у оригинал.

Дипломе и друге награде са учешћа на такмичењима ученика која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду, прихватаће се под истим условима који важе за оверена документа из претходног става овог обавештења.