ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

Обавештење

29.07.2017

УСЕЉЕЊЕ ПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА


Усељење примљених ученика обавиће се 31.08.2017. године од 14 часова. Обавеза примљених ученика приликом усељења је:

 

1. ДА ДОЂЕ У ПРАТЊИ РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА, који том приликом потписује Уговор о коришћењу услуга дома. 

 

2. ДА УПЛАТИ ДЕПОЗИТ ЗА ШТЕТУ: 500,00 динара на жиро рачун Дома: 840-798761-36.

 

3. ДА УПЛАТИ ЗА ЖЕТОН: 500,00 динара на жиро рачун Дома: 840-798761-36.

 

 Важно: На уплатницама за депозит за штету и за жетон у позиву на број уписати: за РЈ " Алекса Дејовић" - 1100, за РЈ "Карађорђе" – 1200, за РЈ " Петар Драпшин" - 1300, за РЈ "Змај" - 1400 и за РЈ "Стеван Чоловић" - 1500.

 

4.  ДА ОБАВИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД У ДОМУ по цени од 750,00 динарa.

 

5. ДА УПЛАТИ ТРОШКОВЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ у дому за месец септембар (износ ће бити накнадно објављен) на жиро рачун Дома: 840-653667-79.

 

6ДА ИЗВРШИ  УПЛАТУ  ЗА  ИД  КАРТИЦУ, и то:

 

·         НОВ  УЧЕНИК:

     - 700,00 динара на име ИД картице (ради евиденције присуства, исхране и коришћења евентуалних попуста за превоз), на жиро рачун Дома: 840-653667-79.

 

·         УЧЕНИК  КОЈИ  ИМА КАРТИЦУ:

     - 249,00 динара на име продужења једногодишње чланарине ЕYCA картице, на жиро рачун Дома: 840-653667-79.

 

·        УЧЕНИК  КОЈИ  ЈЕ ИЗГУБИО  ИЛИ УНИШТИО КАРТИЦУ:

     - 451,00 динарa ЗА ИЗРАДУ ДУПЛИКАТА на жиро рачун Дома: 840-653667-79.

 

УЧЕНИК  КОМЕ  ЈЕ  ИСТЕКАО  РОК  ВАЖЕЊА КАРТИЦЕ:

- 700,00  динара ЗА ИЗРАДУ НОВЕ КАРТИЦЕ на жиро рачун Дома: 840-653667-79.