ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ


 

 

Назив: Дом ученика средњих школа Београд

 

Седиште: ул. Радоја Домановића бр.27, Београд

 

Директор: др Иван Никчевић

 

Порески идентификациони број (ПИБ): СР 100131901

 

Матични број: 7453906

 

Шифра делатности: 5590

 

Текући рачун:   840-653661-97 (буџетска средства)

                              840-653667-79 (сопствена средства)