ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВУ ПРИГОВОРА НА РАНГ ЛИСТУ


 

 

На основу члана 6. ст.10. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“ број 18/2010 и 55/2013) и поглавља 6.т.3 Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2017/2018 годину, даје се:
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Ранг-листе кандидата објављују се дана 18.07.2017. године на огласним таблама радних јединица  Дома ученика средњих школа у Београду  и на интернет адреси: www.dombeograd.rs.

 

Сваки кандидат има право приговора на ранг-листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси Дома ученика средњих школа у Београду, ул. Хајдук Станка бр.2.

 

 

 

                                                                                                                                                     КОМИСИЈА ЗА УПИС

 

                                                                                                                                                    Даница Вуксановић, с.р.