ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

ПРОПИСИ


 

 

- Закон о ученичком и студенском стандарду ("Службени гласник РС", број 18/10, 55/13)

 

- Закон о јавним службама ("Службени гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05, 83/14 )

 

- Закон о раду ("Службени гласник РС", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 74/14 )