ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

РИТАМ РАДНОГ ДАНА УЧЕНИКА


 

 
ЕЛЕМЕНТИ РИТМА РАДНОГ ДАНА
ОД
ДО
1.
Устајање, лична и хигијена просторија
6:00
6:30
2.
Доручак
6:30
7:15
3.
Уређење круга и припрема за учење
7:15
8:00
4.
Припрема за наставу ( часови учења)
8:00
11:00
5.
Припрема за школу и ручак
11:00
14:30
6.
Поподневни одмор ученика
14:30
15:00
7.
Припрема за наставу (часови учења)
15:00
17:00
8.
Индивидуални рад са ученицима
17:00
18:30
9.
Вечера
18:30
20:00
10.
Планирани рад и рад секција
20:00
22:00
11.
Ноћни одмор
22:00
6:00
( Број сати за све дневне активности дат је према приручнику )
 
 
Свака Радна јединица зависно од специфичних потреба може кориговати ритам рада. Флексибилност је пожељна. Примарно је да услови за ученике у колективном смештају буду прихватљиви и одговарајући за већину.
 


СУБОТА

1.
Устајање, лична и хигијена просторија
7:00
7:30
2.
Доручак
7:30
8:00
3.
Активности у слободном времену
8:00
12:00
4.
Ручак
12:00
14:00
5.
Одмор и слободно време
14:00

 

НЕДЕЉА

1.
Устајање, лична и хигијена просторија
7:30
8:30
2.
Доручак
8:30
9:00
3.
Активности у слободном времену
9:00
12:00
4.
Ручак
12:00
13:30
5.
Одмор и активности ученика у слободном времену
13:30
 
Свака Радна јединица на основу исказаних потреба ученика који у њој бораве, као и на основу стручне процене васпитног особља, има свој Кућни ред и ритам радног дана. Уважавајући поједине специфичности, сваки појединачни кућни ред и дневни ритам се оквирно уклапају у горе наведени пример. Кућни ред и ритам дневних активности истакнути су видно на улазу у Дом, а ученици су у обавези да их се придржавају.