ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2008 + HACCP


 

         

Дом ученика средњих школа Београд је 6.новембра 2012. године добио Међународно признати сертификат ISO 9001:2008, укључујући НАССР принципе за оквир деловања „пружање услуге исхране и смештаја за ученике средњих школа“. Овај сертификат је својеврсна потврда усаглашености са стандардима и регулативама ЕУ и успешно реализованог пројекта имплементације Система Квалитета Менаџментом у нашу установу, за коју су заслужни сви запослени Дома ученика средњих школа Београд.

 
 
Политика квалитета
Стално побољшање квалитета свих производа и услуга и стално побољшање безбедности хране, смањивање трошкова пословања, заштита здравља и безбедности на раду и заштита животне средине, трајно су опредељење свих запослених у Дому ученика средњих школа.
 
 
Политика безбедности хране
Дом ученика средњих школа у потпусности испуњава захтеве прописа и нормативних докумената, као и захтеве и очекивања својих корисника и запослених, који се односе на безбедност хране. Стално побољшавање безбедности хране трајно је опредељење свих запослених.
 
 
 
Политика заштите животне средине
Праћење нивоа квалитета производа и услуга које нуди Дом ученика средњих школа нужно захтева активно ангажовање запослених на очувању и побољшању животне средине у домену регистрованих делатности.