ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2004


 

         

  Дом ученика средњих школа Београд је 08. јануара 2015. године добио Међународно признат сертификат ISO 14001:2004 који потврђује да Дом ученика средњих школа Београд руководи системом управљања заштите животне средине за оквир деловања „пружање услуга исхране и смештаја ученицима средњих школа“.

 

Систем управљања заштите животне средине ISO 14001:2004 у нашој Установи је допринео да:

  1. идентификује и контролише утицај својих активности, производа и услуга на животну средину,
  2. побољшава однос према животној средини,
  3. имплементира системски приступ којим остварује циљеве који се односе на заштиту животне средине.

Сертификат је својеврсна потврда за успешну имплементацију стандарда ISO 14001:2004 на нивоу Установе, чему су велики допринос дали запослени у Дому ученика средњих школа Београд.