ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

Васпитни рад


 

Ученичким домом ''Стеван Чоловић'' руководи управник уз помоћ 5 васпитача различитог базичног образовања, који брину да све активности у дому буду у циљу целокупног развоја ученика и у складу са ученичким потребама и очекивањима.

 

Управник: Бранко Вујић, професор историје

 

Васпитни рад се одвија у три међусобно функционално повезане целине:

Учење и развијање личне компетентности ученика

2.      Проблематика слободног времена

 

Циљ је :

1.  Развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности отворене за дијалог и сарадњу, која поштује и себе и друге

3.     Развој личности, одмор, забава и разонода и појединачна осећајност ученика

 

 

Васпитачи лично и систематски брину о организацији дневног учења ученика, имају увид у њихово укупно понашање и предузимају мере за отклањање узрока васпитно-дисциплинских проблема. Брину о уредности похађања наставе, везама са породицама, учешћу у разним акцијама и манифестацијама.

 

Главни педагошки напор је усмерен на организацију живота у групи, на успостављању интеракције између васпитача и ученика као и ученика међусобно.