ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

ВАСПИТНИ РАД


 

Васпитни рад у домовима се одвија унутар васпитних група, за које су одговорни васпитачи. Васпитним радом унутар група, тежи се остварењу подстицајног, креативног и сарадничког односа међу ученицима и њиховим васпитачима како би се сваком ученику омогућио оптимални индивидуални напредак и одрастање у самоостварену и задовољну особу.
 

Васпитачи  обављају све стручно – педагошке послове везане за ученике васпитне групе, планирају, организују и реализују васпитни рад. У центру пажње је ученик као слободна  личност којој организованим васпитним радом помажемо да што боље упозна себе и друге, да спознаје и развија личне компетенције, стекне социјална сазнања и да што успешније заврши школовање и оствари и друге циљеве.


Васпитачи лично и систематски брину о организацији дневног учења ученика, имају увид у њихово укупно понашање и предузимају мере за отклањање узрока васпитно-дисциплинских проблема. Брину  о уредности похађања наставе, везама са породицама, учешћу у разним акцијама и манифестацијама.