ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

Дом ученика "Змај"


 

 

РЈ "Змај"

ул. Александра Дубчека бр. 1, 11000 Београд

Тел.: 011/21 93 608; 011/3167 022

Управница: Ана Петровић

e-mail: zmaj@dombeograd.rs

   

ИСТОРИЈАТ

 

У објекту  РЈ “Змај” од самог оснивања 1963. године, смештени су  ученици. Реновирање дома  обављено је: 1998. и 2003.године. Корисна површина овог објекта је 1.750 м2. Дом се налази у самом центру  Земуна, у непосредној близини СЦ “ПИНКИ” и Градског парка, недалеко од камерне опере “МАДЛЕНИЈАНУМ” и хотела “ЈУГОСЛАВИЈА”.

Дом под истим условима прима ученике свих средњих школа: Медицинска школа Надежда Петровић, Саобраћајно техничка Земун, Графичка, Музичка школа Коста Манојловић', Правно-биро техничка школа Димитрје Давидовић,  Политехничка школа, Машинско техничка Змај', Електротехничка школа Земун', Гимназија...Кроз програмске циљеве и задатке у Дому се обезбеђује васпитни рад, повољни услови за здрав и хигијенски живот ученика, правилна и разноврсна исхрана и безбедност  ученика и објекта.

 

Родитељску, социјалну и психолошку бригу о ученицима воде васпитачи. Има их 9 и сви су високообразовани. Најважнији сегмент васпитног рада васпитача огледа се у бризи за школу, за успех у школи, стварању услова за учење, помоћ при учењу, неговању и јачању мотивације за позив за који су се ученици определили ( што показује и висока пролазност успеха наших  ученика у школи). Васпитачи су велики ослонац у адаптацији ученика у Дому и ван Дома, у личним кризама, странпутицама и недоумицама кроз које ученици често пролазе.

 

У процесу васпитног рада предњачи успешно неговање културних вечито важећих моралних норми и духовних вредности. Слободно време наших ученика је за васпитни рад велика вредност. Креира се у свим димензијама, не пре свега као одмор, већ и као продужетак активности које причињавају и стваралачко задовољство.

 

Слободно време ученици испуњавају у Дому према својим склоностима и жељама кроз програмски понуђене садржаје. Испуњење слободног времена ученика се остварује кроз активно и добровољно учешће ученика у секцијама које пружају ученицима могућности да проживе што боље и хумано богату разноликост слободног времена.