ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

 Васпитни рад


 

 

Управник, 9 васпитача и стручни сарадник – психолог остварују васпитно-образовну делатност у Дому "Змај".

Васпитни рад у дому се одвија унутар 9 васпитних група, за које су одговорни васпитачи.

 

 

Управник: мр Ана Петровић, професор физичке културе

 

Стручни сарадник: Јелена Вицо, дипломирани психолог

 

Васпитним радом унутар групе, тежи се остварењу подстицајног, креативног и сарадничког односа међу ученицима и њиховим васпитачима како би се сваком ученику омогућио оптимални индивидуални напредак и одрастање у самоостварену и задовољну особу.  

 

Васпитачи обављају све стручно – педагошке послове везане за ученике васпитне групе, планирају, организују и реализују васпитни рад. У центру пажње је ученик као слободна личност којој организованим васпитним радом помажемо да што боље упозна себе и друге, да спознаје и развија личне компетенције, стекне социјална сазнања и да што успешније заврши школовање и оствари и друге циљеве. 

 

Васпитачи помажу ученицима у адаптацији на нову средину, надзиру и усмеравају учење, прате редовност похађања школе, саветују, мотивишу и храбре, обезбеђују атрактивне могућности за провођење слободног времена.