min logo

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА – ПРЕВЕНЦИЈА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И НАСИЉА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ

У циљу унапређења васпитног рада у Дому ученика средњих школа Београд, реализовано  је стручно усавршавање васпитача, стручних сарадника и управника са програмом  „Превенција дискриминације и насиља у образовном систему – од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“.

Семинар се налази у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника под редним бројем  65 – област васпитног рада. Обуку су реализовале Јелена Жунић Цицварић и Александра Мутавџић из „Ужичког центра за права детета“.

Програм стручног усавршавања је допринео едукацији васпитача, стручних сарадника и управника за ефикаснији рад са ученицима, да превентивно делују, да препознају и адекватно реагују у ситуацијама кршења права на заштиту од насиља и дискриминације.

Посебна пажња посвећена је продубљивању знања о дискриминацији (упознавање са појмом, опасностима, њено препознавање, примери дискриминације у образовно – васпитном систему; упознавање са механизмима превенције, реаговања и нивоима одговорности).

Програм стручног усавршавања реализован је за две групе учесника - 24.05.2019. у просторијама Дома ученика „Карађорђе“ и 31.05.2019. у просторијама Дома ученика „Змај“. Стручно усавршавање је прошло 58 запослених, који учествују у васпитном раду са ученицима.

Diskriminacija 1Diskriminacija 2Diskriminacija 3Diskriminacija 4Diskriminacija 6Diskriminacija 7

Дом ученика средњих школа Београд