min logo

УНАПРЕЂЕЊЕ СЕГМЕНAТА СМЕШТАЈ И ИСХРАНЕ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА

У току школског распуста Дом ученика средњих школа  је улагао у побољшање смештаја, исхране и услова за живот и рад у Дому. Дом „Петар Драпшин“ кречењем и заменом туш кабина постављање нових са каљеним стаклом, санацијом влаге у подрумским просторијама и трпезарији, заменом дела намештаја, је спреман за почетак нове школске године.

Овог лета обављено је и кречење дома „Змај“, „Карађорђа“ и Стручних служби Дома ученика. Радови на канализационој и хидрантској мрежи дома „Алекса Дејовић“ приводе се крају. А у Дому „Карађорђе“ извршена је мања реорганизација просторија чиме је добијен апартман са пет кревета.

 У циљу унапређења стандарда исхране набављене су нове кухињске машине, као и ситан инвентар.  

1234

Дом ученика средњих школа Београд