Course Category: Службе

Showing only one result
Бесплатно

Служба за васпитни рад

Службу за васпитни рад дома чине сви васпитачи, стручни сарадници и шеф службе за васпитни рад. Васпитна служба креира, реализује и стара се о квалитету васпитног рада. Планирање и програмирање васпитног рада одвија се према Правилнику о Основама васпитног програма. Организациона структура васпитне делатности је саставни део програмске структуре дома…
1