Јавне набавке 2020

Јавне набавке 2020

Предмет јавне набавкеДокументацијаРок за достављање понуда
Замрзнуто поврће, воће и сладолед ДУ-ЈНД-01/20Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
06.03.2020.године до 10 часова
Путничко возило ДУ-ЈНМВ-01/20Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
26.02.2020.године до 10 часова
Израда студије о систему грејања санитарне воде соларним колекторима
ДУ-ЈНМВ-02/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

26.03.2020.године до 10 часова