Контакт

  • Адреса

    ул. Радоја Домановића бр.27, Београд

  • Е-пошта

    direktor@dombeograd.rs

  • Телефон

    011/715-40-42

Контактирајте нас

Домови
РЈ „Алекса Дејовић“
Зборница: 011/2404 234
РЈ „Карађорђе“
Зборница: 011/7154 051
РЈ „Петар Драпшин“
Зборница: 011/2624 672
РЈ „Стеван Чоловић“
Зборница: 011/2647 760
РЈ „Змај“
Зборница: 011/2193 608