Службе

СЛУЖБЕ

Служба за васпитни рад

Службу за васпитни рад дома чине сви васпитачи, стручни сарадници и шеф службе за васпитни рад. Васпитна служба креира, реализује и стара се о квалитету васпитног рада. Планирање и програмирање васпитног рада одвија се према Правилнику о Основама васпитног програма.

Служба техничког одржавања

Организација рада Службе техничког одржавања Дома ученика средњих школа је сложена, јер свој посао обавља у сарадњи са управом и домарима радних јединица које су лоциране на различитим деловима града и објекта који се налази на удаљености од 350 километара. Служба техничког одржавања обухвата…

Служба исхране

Дом ученика средњих школа Београд у свом саставу има пет радних јединица у Београду и једну радну јединицу на Копаонику. Свака радна јединица располаже сопственом кухуњом која је урађена по најсавременијим стандардима. Кухиње су комплетно опремљене савременим уређајима…

Служба јавних набавки

Дом ученика средњих школа Београд у свом саставу има пет радних јединица у Београду и једну радну јединицу на Копаонику. Свака радна јединица располаже сопственом кухуњом која је урађена по најсавременијим стандардима. Кухиње су комплетно опремљене савременим уређајима и опремом за припремање и издавање хране.

Служба за правне и опште послове

У Служби се обављају сви правни, кадровски и административни послови, у циљу несметаног функционисања и обављања делатности послодавца. У Служби се свакодневно припремају различите врсте дописа и захтева ради пословне комуникације са различитим установама, органима и трећим лицима и различите врсте потврда за потребе…

Служба финансија

Обавља финансијске, рачуноводствене и књиговодствене послове у складу са Законом о буџетском систему и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Саставља Годишњи извештај о пословању, периодичне обрачуне и завршни рачун. Израђује Финансијски план, прати извршење плана и врши…

Програмска служба

Примарни циљ и суштина деловања ове службе је брига о квалитету расположивог слободног времена ученика.Кроз тимски рад на одређеним пројектима, као што су припрема драмских приказа и позоришних представа за децу, рад на еколошким програмима заједнички одласци на такмичења, излете и спортске сусрете, упознавање са градом у коме бораве четири године, постижемо да се ученици квалитетно…